Vitality flossing

Vitality flossing

Vitality flossing to kompletny system terapeutyczno- treningowy opierający się na testach funkcjonalnych. Jest to nowoczesne wsparcie treningu i terapii dzięki aplikacjom elastycznych flossbandów. Ponadto to skuteczna i szybka poprawa dynamiki ruchu zwiększenia zakresu ruchomości oraz redukcji bólu. Efekty stosowania terapii:
-zwiększa zakres ruchomości
-przyspiesza regenerację mięśni
-likwiduje i przeciwdziała powstawaniu zwłóknień powięzi 
-redukcja bólu
-zwiększa ukrwienie okolicy poddawanej terapii
-oczyszcza krew i zaopatrza w tlen i substancje odżywcze 
-polepsza koordynację ruchu
-zwiększa elastyczność mięśni, ścięgien i więzadeł 
-zwiększa produkcję płynu wewnątrzstawowego
-podwyższa możliwości obciążania powierzchni stawowych 
A co najwżniejsze dla sportowców podwyższa fizyczne możliwości zawodnika 
W celu zoptymalizowana efektów konieczne jest posiadanie wiedzy dotyczącej odpowiedniego dobrania siły, kierunku, miejsca naciągu taśmy oraz ryzyku wystąpienia objawów niepożądanych.